udar mózgu a udar słoneczny

Udar mózgu i udar słoneczny

Wiele osób nie wie, że udary dzielą się na kilka rodzajów. Udar mózgu, a udar słoneczny to całkiem inne choroby, które mają różne podłoże i różne konsekwencje dla zdrowia. Jedno je łączy – są to stany, które bezpośrednio zagrażają życiu pacjenta, dlatego ważne jest jak najszybsze udzielenie pomocy medycznej.