Pękające naczynka

                        Jednym z największych schorzeń skórnych, które dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet, należy zaliczyć rozszerzone naczynka. Aczkolwiek większy procent osób dotkniętych tym problemem dotyczy oczywiście kobiet. Szczególnie ze względu na ich delikatniejszą skórę. Najczęściej problem ten dotyka samej twarzy, która jest narażona na […]